Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 

 
     
Kayseri Eğitim ve Araştırma HastanesiEnfeksiyon Hastalıkları Kliniği; bakteri, virüs, parazit veya mantar gibi mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan uzmanlık alanıdır. Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğinde ayaktan gelen hastalar takip ve tedavi edilmekte ve gerektiğinde yatırılarak tedavi edilmektedir. Hastanenin diğer servislerinde yatan hastaların enfeksiyon konsültasyonlarıyla takibi; antibiyotikl erin akılcı kullanımının sağlanması ve bununla ilgili politikaların oluşturulması; uzun süreli hastanede yatan, altta yatan hastalığı olan hastalarda enfeksiyon gelişiminin önlenmesi amaçlanmıştır. Detayları...

 
      
 

 POLİKLİNİK BUL

   
 
Yeni Sayfa 1
a