Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
 

  Ulaşım 

  Hastane Krokisi

İletişim
 


Çocuk Hastalıkları Kliniği
DİĞER EĞİTİM KLİNİKLERİ
 
• Acil Tıp
• Göz Hastalıkları
• Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
• Ortopedi ve Travmatoloji
• Enfeksiyon Hastalıkları


ACİL TIP KLİNİĞİ

     Klinik Sorumlusu Adı Soyadı : Uzm. Dr. Mükerrem ALTUNTAŞ
Klinik Tel No: 0352 336 88 84 (2602)
Klinik Yeri : Yeni Acil
 

Temel Görevi, beklenmeyen bir sağlık probleminde veya yaralanma durumunda hastayı değerlendirmek, tanımak, tedavi vermek ve daha ileri sakatlık veya ölümden korumak olan bir uzmanlık dalıdır. Acil Tıp hekimleri hastaları resüsite ve stabilize etmek, genel bakıma uygun hale getirmek ya da daha ileri bakım gerektiren hastaları ayrıştırılmamış hasta havuzu içerisinde tespit edip ilk bakılarına başlamak adına tüm resüsitatif müdahale ve girişimleri yapabilecek yetkinliğe sahiptir.

Sağlık Hizmetlerini insan ve hasta hakları çerçevesinde, modern teknolojiyi kullanarak, etik kurallara uygun, Uluslararası standartlara uygun sağlık hizmet sunarak, bilimsel araştırmalar ışığında kanıta dayalı tıbbi uygulamalarla hizmet sunulmaktadır.
 

HASTA MUAYENE İŞLEMLERİ


Triaj Alanı

Kelime anlamı “ayırma” olan triaj, ayaktan kliniğimize başvuran hastaların ilk değerlendirilmelerinin yapıldığı birimdir.

Hayati belirtiler olan nabız, tansiyon, ateş, solunum sayısı ve vücut oksijen miktarı, ilgili sağlık personelince burada belirlenir. Bu veriler ışığında başvuran hastalarımızda aciliyet sınıflandırılması yapılarak ilgili teşhis ve tedavi birimlerine yönlendirilmektedir.

Bekleyebilecek acil müdahale gerektirmeyen hasta grubunu ifade eden YEŞİL ALAN uygulaması yapılmaktadır.

 

Hızlı Bakı Alanında sık görülen hastalıklar:

Miyalji

Boğaz Ağrısı

Baş Ağrısı

Ü.S.Y.E

 

Muayene Alanı

Hayat belirtileri iyi durumda olan fakat kendisinin acil bir durumu olduğunu belirten hastalarımızı aldığımız acil birimidir. Genellikle bu hastalarımızın hayati tehlikeleri bulunmamakla beraber, kesin karar hekim gördükten sonra verilir. Nezle, grip, soğuk algınlığı, Karın Ağrısı, Gastroenterit, Senkop uzun süredir olan tüm ağrı şikâyetleri vaka örneği olarak verilebilir.

Bekleyebilecek acil müdahale gerektirmeyen hasta grubunu ifade eden YEŞİL ALAN uygulaması yapılmaktadır.

Muayene Alanında sık görülen hastalıklar :

Renal Kolik

Karın Ağrısı

Baş Dönmesi

Apandisit

Astım

Üriner.sis.Enf.

Hipertansiyon

Bulantı Kusma

Allerji

Epistaksis

Migren

Eklem Ağrısı

 

Travma Alanı

Travma, latince bir kelime olup, çarpma, düşme, burkulma, her türlü kesiler, yanıklar ve benzeri durumlara verilen genel bir isimdir.
 

Çoğunlukla hayati tehlikesi olmayan, fakat mümkün olan en kısa sürede bir hekimin görmesi gereken hastalarımızı aldığımız alandır.
 

Bir süre bekleyebilecek yaşamsal fonksiyonları stabil acil hasta grubunu ifade eden SARI ALAN uygulaması yapılmaktadır.
 

Travma Alanında sık görülen hastalıklar

Darp-Bıçaklanma

Gözde Yabancı cisim

Yanık ve Korozyonlar

Eklem Kırık Çıkıkları

Kesi

Kulakta Yabancı cisim

Eklem Burkulma Gerilme

Açık Kemik Kırıkları

Tendon ve Kas Ya.

Farinkste Yabancı cisim

Elkt.Akımına mar.kalma

Kapalı Kemik Kırıkları

Düşmeler

Midede Yabancı cisim

Yüzeysel Yaralanmalar

Açık Yaralar

Zehirsiz böcek.ya.

Burunda Yabancı cisim

Yüzeysel Kafa Yaralanmas

Yumuşak Doku Trav.

 İş kazaları

Trafik Kazaları

Köpek tarafından ısırılma

 Sporcu Yaralanmalar

 

Monitörlü Gözlem Alanı
 

Kırmızı alana göre kısmen daha hafif fakat yine acil müdahaleyi gerektiren hastalara bakılan birimdir. Her türlü zehirlenme, felç, alerjik durumlar, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve benzeri hastalarımız Monitörlü Gözlem biriminde takip edilmektedirler. Durumu ağırlaşanlar resüsitasyon odasına nakledilirler.

 

Bir süre bekleyebilecek yaşamsal fonksiyonları stabil acil hasta grubunu ifade eden SARI ALAN uygulaması yapılmaktadır.

 

Monitörlü Gözlem Alanında sık görülen hastalıklar

Koah

Senkop

Ateş

Diabetus mellutüs

SVH

Epilepsi

Hiperglisemi

Aksiyete Bozukluğu

Göğüs Ağrısı

İlaç İntoksikasyonu

Uyuşturucu Kullanımı

Anemi

 

Resüsitasyon Alanı

 

Delici kesici alet veya ateşli silah yaralanması, Kardiyak Arrest , Koma, Majör çoklu travma İntihar girişimleri,tüm hastalarımızın tıbbi bakımları resüsitasyon odalarında yapılmaktadır.

 

Çok kısa sürede müdahale edilmesi gereken, yaşamsal fonksiyonları kritik durumlarda olan, hasta grubunu ifade eden KIRMIZI ALAN uygulaması yapılmaktadır.

 

Resüsistasyon Alanında sık görülen hastalıklar:

Kardiyak Arrest

Yüksekten Düşme

Bıçakla Yaralanma

Ateşli silah Yaralanması

Trafik Kazası

Koah

Uyusturucu Kullanımı

 Eklem Kırık Çıkıkları

 

Acil Tıp Kliniğinde Yapılan Testler

Mr 

Biyokimya Rutin

Tomoğrafi 

Hemogram

Konvansiyonel Grafikler

Koagulasyon

Ultrasonografi

Uyuşturucu Panelleri

Acil Tıp Kliniğinde Yapılan Müdahaleler

Kardıyopulmoner Resüsitasyon
Elektriksel Kardiyoversiyon
Mide Yıkama
Tüp Torakostomi
Geçici Diyaliz Katater
Santral venöz Katater
Abse ve Hematom Boşaltılması
Yumuşak Dokudan Yabancı cisim Çıkarılması
Kırk ve Çıkıkların Kapalı Redüksiyon İşlemleri
Trombolitik Tedavi
Monitörizasyon
Nebülizatör Uygulaması
Transport Ventilatör
Parasentez
Torasentez
Sütur
Yanık Pansuman
Tendon Tamiri

 

Uzm.Dr. Mükerrem ALTUNTAŞ

Acil Tıp Uzmanı

Uzm.Dr.Mehmet TATLI

Acil Tıp Uzmanı

Uzm.Dr.Türker YILDIRIM

Acil Tıp Uzmanı

Uzm.Dr.Aynur YURTSEVE

Acil Tıp Uzmanı

Uzm.Dr.İsmail ALTINTOP

Acil Tıp Uzmanı

Uzm.Dr.Hakan HAKKOYMAZ

Acil Tıp Uzmanı

Uzm.Dr.Mehtap KAYNAKÇI BAYRAM

Acil Tıp Uzman

Uzm.Dr.Sıtkı Sarper SAĞLAM

Acil Tıp Uzmanı

Uzm.Dr.Yücel MENDİL

Acil Tıp Uzmanı

Uzm.Dr.Mahmut Fırat KAYNAK

Acil Tıp Uzmanı

Uzm.Dr.Taner ŞAHİN

Acil Tıp Uzmanı

Uzm.Dr.Erkan Abdullah GÜLDESTE

Acil Tıp Uzmanı

Uzm.Dr.Emre BÜLBÜL

Acil Tıp Uzmanı

Uzm.Dr.Ali İhsan KİLCİ

Acil Tıp Uzmanı

Ass.Dr.Emrah ÖZER

Asistan

Ass.Dr.Umut ŞAŞMAZ

Asistan

Ass.Dr.Avni Uygar SEYHAN

Asistan

Ass.Dr.Mustafa ALPARSLAN

Asistan

Ass.Dr.Nurcan GÜNARLI ERGÜN

Asistan

Ass.Dr.Yusuf Çağlar YİĞİT

Asistan

Ass.Dr.Halil GÜRLER

Asistan

Ass.Dr.Ufuk ÖNER

Asistan

Ass.Dr.Mustafa ERKAN

Asistan

Ass.Dr.Özlem SÖNMEZ

Asistan

Ass.Dr.Gülseren ÖNER

Asistan

Ass.Dr.Emel KOÇ

Asistan

Ass.Dr.Bahadır KARACA

Asistan

Ass.Dr.Mustafa ŞİMŞEK

Asistan

Ass.Dr.Mahmut KIZILET

Asistan

Ass.Dr.Mehmet BİÇER

Asistan

Dr.Hüseyin Altan YILMAZ

Pratisyen Hekim

Dr.Aysun YILDIRIM

Pratisyen Hekim

Dr.Erdal KARACA

Pratisyen Hekim

Dr.Ali Engin KARTAL

Pratisyen Hekim

Dr.Leman KARAPINAR

Pratisyen Hekim

Dr.Ali Rıza KEKLİKÇİ

Pratisyen Hekim

Dr.Hatice AKBAŞ KILIÇ

Pratisyen Hekim

Dr.Gamze REYHANOĞLU GEYİK

Pratisyen Hekim

Dr.Neslihan KÜÇÜKKARA

Pratisyen Hekim

Dr.Dilber GAMSIZ

Pratisyen Hekim

Dr.Mustafa KAHRAMAN

Pratisyen Hekim

Dr.Kıvılcım YILDIZ

Pratisyen Hekim

Dr.Hatice Merve YÜKSEL

Pratisyen Hekim

Dr.Habibe ÖNDER

Pratisyen Hekim

Dr.Cihad KAHRAMAN

Pratisyen Hekim

Fatma nur POSTACIOĞLU

Pratisyen Hekim

Dr.Yasemin HOŞGEÇİN

Pratisyen Hekim

Dr.Selim ENGEZ

Pratisyen Hekim

Dr.Gamze SACCI

Pratisyen Hekim

Dr.Alaattin AKŞİT

Pratisyen Hekim

Dr.Yasemin SAVRANLAR

Pratisyen Hekim

   
 

Yatak Kapasitesi : 60 yataklı


Yardımcı Sağlık Personel sayıları: Acil Tıp Kliniğinde bir sorumlu hemşire, 58 Hemşire,19 Sağlık Memuru, 20 Acil Tıp Teknisyeni,2 Paramedik, 44 Veri Hazırlama Personeli,7 İşleyiş kontrol personeli,3 Karşılama Yönlendirme,1 Danışma,30 Klinik Posta ve 5 Temizlik Personeli hizmet vermektedir.

Eğitim Toplantısı: Haftada iki gün olmak üzere, tüm Acil çalışan Hekimlerinin katıldığı eğitim ve seminer toplantıları yapılmaktadır. Ayrıca yine haftada iki gün Asistan Hekimlere pratik uygulamalar verilmektedir. Bu pratik uygulamalarda Acil Tıp Hekimliği için gerekli olan tüm müdahaleler öğretilmektedir.

 
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   
  Telefon : 0 352 336 88 84
   
  ANA SAYFA KURUMSAL TIBBİ KADRO HASTALAR İÇİN BAĞLI KLİNİKLER  
    Tarihçe   Sosyal Hizmetler Çocuk Hastalıkları Kln.  
    Yönetim   Anlaşmalı Kurumlar Geriatri Merkezi  
        Refakatçi ve Ziyaretçiler Kadın Has.ve Doğum Kln.  
          Göğüs Hastalıkları Kln.  
          Ruh Sağlığı Merkezi  
  Copyright © 2017 | Tüm Hakları Saklıdır.  
  T.C. Kayseri Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi  - kayserieah.saglik.gov.tr  
  Sağlığınız Bizim İçin Önemlidir.