Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ulaşım
 
 

  Ulaşım 

  Hastane Krokisi

İletişim
 

 

REFAKATÇİ VE ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi) hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden olan hasta ziyareti usullüne uygun olarak yapıldığında, hastanızın moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumlu etki yapar. Aynı zamanda hastanızın durumu hakkında bilgilenmenizi sağlar.
 
Hastane Ziyaretçilerimizin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
 
* Ziyaret saatleri her gün öğlen saat 13.00 ile 14.00 akşam 18.00 ile 19.00 arasındadır.
* Hasta ziyaret saatleri dışında ziyarete gelinmemesi önemle rica olunur.
* Ziyaret saatlerinde çok sayıda ziyaretçi getirilmesi temizlik ve tedavi hizmetlerini güçleştirmekte, hastane dışından birçok mikrobun hastaneye girmesine sebep olmaktadır.
* 12 yaş altı çocuklar, ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olanlar, herhangi bir kronik hastalığı olanlar, enfeksiyon almaya yatkın kişiler hasta ziyaretinde bulunmamalıdır.
* Ziyaret öncesi ve sonrasında ellerinizi yıkayınız veya el antiseptiği kullanınız.
* Hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli ve temiz kullanınız.,
* Yataklara oturmayınız.
* Yüksek sesle konuşmayınız ve gürültü yapmayınız.
* Ziyaret sürenizi kısa tutunuz.
* Yiyecek ve içecek getirmeyiniz.
* Çiçek getirmeyiniz.
* Birimlere göre ziyaretçi kuralları farklılık gösterebilir. Lütfen belirtilen ziyaret kurallarına uyunuz.
 
Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar
 
* Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.
* Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur.
* Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kartlarını üzerlerinde taşımak mecburiyetindedir.
* Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
* Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
* Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
* Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde kapatılması gerekir.
* Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
* Refakatçiler zorunlu haller dışında hastaların yanından ayrılmayacaklardır.
* Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.
* Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
* Süresi biten refakatçi kartları yenilenmelidir.
* Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.
* Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.
* Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.


Hasta İstek Öneri ve Şikayet

 
 
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
kayserieah

kayserieah


Yeni Sayfa 2
       
     

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
Tanıtımı

tabs_shortcode2

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği; bakteri, virüs, parazit veya mantar gibi mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan uzmanlık alanıdır. Devamı

 
kayseri eah
tabs_shortcode2

ACİL TIP

Temel Görevi, beklenmeyen bir sağlık probleminde veya yaralanma durumunda hastayı değerlendirmek, tanımak, tedavi vermek ve daha ileri sakatlık veya ölümden korumak olan bir uzmanlık dalıdır. Devamı

DİĞER EĞİTİM KLİNİKLERİ

 
       

 

kayserieah

 

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi


 
 
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   
  Telefon : 0 352 336 88 84
   
  ANA SAYFA KURUMSAL TIBBİ KADRO HASTALAR İÇİN BAĞLI KLİNİKLER  
    Tarihçe   Sosyal Hizmetler Çocuk Hastalıkları Kln.  
    Yönetim   Anlaşmalı Kurumlar Geriatri Merkezi  
        Refakatçi ve Ziyaretçiler Kadın Has.ve Doğum Kln.  
          Göğüs Hastalıkları Kln.  
          Ruh Sağlığı Merkezi  
  Copyright © 2017 | Tüm Hakları Saklıdır.  
  T.C. Kayseri Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi  - kayserieah.saglik.gov.tr  
  Sağlığınız Bizim İçin Önemlidir.