Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ulaşım
 
 

  Ulaşım 

  Hastane Krokisi

İletişim
 

 

Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarınzamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

Hastanın esenliği ve tıbbi tedavi dışındaki sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan hastanemiz sosyal hizmet birimi, sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluğunda, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi ile birlikte ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.
Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları Kim Tarafından ve Nerede Yürütülür?

Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları 4 yıllık Sosyal Hizmetler Bölümünü bitirmiş ve Sosyal Hizmet Uzmanı(SHU) unvanı almış olan meslek elemanı tarafından yürütülür.

Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçime yararlanmaları amacıyla ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve diğer Sosyal Hizmet Kuruluşlarıyla işbirliği yaparak sorunların çözümlenmesi için yapılan tıbbi sosyal hizmet müdahaleleri 10. Blok zemin katta Sosyal Hizmet Biriminde yürütülür.

Sosyal Hizmet Birimine Hangi Yollarla Başvuruda Bulunulabilir?

Hastanemiz Sosyal Hizmet Birimine bağlı olarak 3 Sosyal Hizmet Uzmanı görev yapmaktadır.
SHU Fatih ALTUN (Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Telefon: 0352 336 88 84 / 2030
SHU
Aytaç BALCI  (Emel Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Kliniği) Telefon: 0352 338 21 49/ 7004
SHU Beren Zekiye BARAN (Kadın Doğum Hastalıkları Kliniği) Telefon: 0352 336 88 84/ 3181
 
Hangi Durumlarda Sosyal Hizmet Birimine Başvurulabilir?

Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar
Engelli Hastalar
Sağlık Güvencesiz Hastalar
Yoksul Hastalar
Aile İçi Şiddet Mağduru Hastalar
İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar
Mülteci ve sığınmacı hastalar
İnsan ticareti mağduru hastalar
Yaşlı, dul ve yetim hastalar
Kronik hastalar
Ruh sağlığı bozulmuş hastalar
Alkol ve madde bağımlısı hastalar
Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar
İl dışından gelen hastalar
Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastalar

 
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
kayserieah

kayserieah


Yeni Sayfa 2
       
     

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
Tanıtımı

tabs_shortcode2

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği; bakteri, virüs, parazit veya mantar gibi mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan uzmanlık alanıdır. Devamı

 
kayseri eah
tabs_shortcode2

ACİL TIP

Temel Görevi, beklenmeyen bir sağlık probleminde veya yaralanma durumunda hastayı değerlendirmek, tanımak, tedavi vermek ve daha ileri sakatlık veya ölümden korumak olan bir uzmanlık dalıdır. Devamı

DİĞER EĞİTİM KLİNİKLERİ

 
       

 

kayserieah

 

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi


 
 
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   
  Telefon : 0 352 336 88 84
   
  ANA SAYFA KURUMSAL TIBBİ KADRO HASTALAR İÇİN BAĞLI KLİNİKLER  
    Tarihçe   Sosyal Hizmetler Çocuk Hastalıkları Kln.  
    Yönetim   Anlaşmalı Kurumlar Geriatri Merkezi  
        Refakatçi ve Ziyaretçiler Kadın Has.ve Doğum Kln.  
          Göğüs Hastalıkları Kln.  
          Ruh Sağlığı Merkezi  
  Copyright © 2017 | Tüm Hakları Saklıdır.  
  T.C. Kayseri Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi  - kayserieah.saglik.gov.tr  
  Sağlığınız Bizim İçin Önemlidir.