Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ulaşım
 
 

  Ulaşım 

  Hastane Krokisi

İletişim
 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

KURUMSAL TARİHÇEMİZ


Kayseri’deki sağlık hizmetlerinin temelleri 1205 yılında Selçuklular döneminde atılmıştır. Hastane ve tıp okulunun Selçuklu hükümdarı II. Kılıçarslan’ın kızı Gevher Nesibe Hatun’un vasiyeti üzerine, 1205 yılında kardeşi Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında, Kayseri’de inşa edildiği; çok sayıda hekim yetiştirdiği ve çeşitli hastalıkları tedavi ettiği anlaşılmaktadır. O dönemdeki hastane halen Mimarsinan Parkı içerisinde yer almakta olup, ''Selçuklu Müzesi (Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi)'' olarak varlığını devam ettirmektedir.

Kayseri’de ilk defa kurumsal olarak Memleket Hastanesi’nin temeli, 1884 yılında eski ismi “Kum Tepe” olan Gültepe’nin güneyindeki arazide atılmıştır. Ekonomik sebeplerle uzun bir zaman tamamlanamayan binanın zemin katı ancak 1910 yılında bitirilerek hizmete açılabilmiştir. Hastanenin yöneticisi olarak cerrah yardımcısı Turanlı Yunus Bekir görevlendirilmiştir. Daha sonra yavaş yavaş inşaatına devam edilen hastane binası, nihayet Kayseri Mutasarrıfı Muammer Bey’in himayesinde ve yine ilk Türk Gazetesinin imtiyaz sahibi Turanlı Yunus Bekir’in büyük gayretleri ile halktan yardım toplanarak 1924 yılında bitirilmiştir.

Üç bölümlü, iki katlı, çatılı bu güzel taş binanın açılışı ise o sıralarda yurt gezisine çıkmış bulunan Cumhur Reisi Gazi Mustafa Kemal tarafından Gültepe Hastanesi (Memleket Hastanesi) olarak 14 Ekim 1924'te törenle hizmete açılmıştır.

Bu 25 yatak kapasiteli, ameliyathanesi ve doğum ünitesi bulunan hastanenin açılış töreninde, Gazi Mustafa Kemal kapıda kırmızı beyaz kurdeleleri keserek açılışı yapmak üzere uzatılan makası eline aldığı sırada, orada bulunanlardan birinin, Seyyid Burhaneddin Türbesi’nin bekçisini göstererek; “Efendim, izin verirseniz bir dua etsin” demesi üzerine Gazi; “Hoca efendinin dua etmesine gerek yoktur. Allah benim dilimi de anlar. Duayı ben yaparım” der ve “Bu eserin Kayseri halkı için gerçek bir şifa yurdu olmasını, çalışan ve çalışacak olan değerli Türk doktorlarının işlerinde muvaffak olacaklarını, böylece milletin sağlık ve esenliğine köklü hizmetlerde bulunarak vicdani bir huzur duyacaklarını, kutsal bir hizmet yapacaklarına tamamen inandığını, bu hizmetten ötürü halkın da, Allah’ın da memnun olacağına inandığını” söyleyerek kurdeleyi keser ve içeri girer.

1938 yılı arşivlerinde, 50 yataklı olduğu ifade edilen Memleket Hastanesinde; Dahiliye, Hariciye ve Röntgen uzmanları bulunmakta idi. Ayrıca bir eczacı, üç hemşire, iki idare memuru ve yirmi bir hizmetli görev yapmakta idi. Ek olarak Askeri Hastane’nin Göz, Asabiye ve KBB uzmanlarından da faydalanılıyordu.
Ağustos 1937 yılında Çorakçılar ile İstasyon binası arasında temeli atılmış olan yeni Memleket Hastanesi ise 1939 yılında çatı ve sıvaları bitirilerek tamamlanmasına rağmen, 29 Ekim 1943 yılında törenle hizmete açılabilmiştir.

Gültepe Hastanesi’nin tıbbi alet ve cihazları ile tıbbi kadrosu da bu yeni ismi ile hizmete giren 100 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi’ne nakledilmiş oldu.

 1968 yılında inşaatı tamamlanarak hizmete açılan cerrahi servisler binası ile yatak kapasitesi 560’a kadar yükselmiştir. Bu tarihlerde 17 uzman hekim, 5 sağlık memuru, 6 hemşire, 11 yardımcı hemşire, 6 memur, 108 müstahdem görev yapıyordu. 30 Ocak 1988’de Kayserili hayırsever Mehmet AKKÖSE’nin yaptırdığı Nükleer Tıp Merkezi hizmete girmiştir. Kayserili iş adamları Mehmet, Emin, Yaşar ve Ahmet HATTAT tarafından 1990 yılında inşaatına başlanan ve Mehmet HATTAT tarafından tamamlanan “Elmas-Cemal Hattat Hastanesi” 26.11.1998 tarihinde, Kayseri Devlet Hastanesinin bir ünitesi olarak hizmete açılmıştır. 1998'de Atatürk Sağlık Meslek Lisesi’nin kapatılmasıyla boşalan bina da hastane bünyesine dâhil edilmiş ve yatak kapasitesi 700'e çıkartılmıştır. Bu bina, halen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği olarak hizmet vermektedir. SSK Bölge Hastanesi 5283 Sayılı Kanunla 19 Şubat 2005 tarihi itibariyle Devlet Hastanesine dahil edilmiş ve yatak kapasitesi 1045'e çıkmıştır. Kayseri Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı’nın 12.12.2005 tarih ve 9759 sayılı kararı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi haline dönüştürülmüştür.

Gültepe Hastanesi ise, 1943 yılından itibaren Tekel Deposu olarak kullanılmış ve 1996 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir. Bu güzel taş bina, 3 Şubat 1998’de büyük bir yangın geçirmiş ise de; şu anda yeniden restore edilerek eklerine yapılan modern binalarla birlikte bir özel hastanenin parçası olarak hizmet vermektedir (Katkılarından dolayı araştırmacı-yazar Halit ERKİLETLİOĞLU'na teşekkürlerimizi sunuyoruz).

2005 yılında Geriatri Merkezi açılmış olup; poliklinik hizmetlerinin yanında yataklı servislerimiz ile de hizmet vermeye devam etmektedir. 2016 yılında Geriatri uzmanının da göreve başlaması ile birlikte hizmet standartları yükseltilerek gerçek bir Geriatri Merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Aynı zamanda hastanemizin arşivi Geriatri Merkezimize taşınarak, arşiv için giderek artan ihtiyaç karşılanmıştır. Bu merkezimizde İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün de kullanımına açılan 2 adet tam donanımlı konferans salonu tefriş edilmiştir.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği 2006 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesince hastanemize tahsis edilen Huzurevi binasında hizmete açılmış ve hasta kabulüne başlanmıştır. 100 yatak kapasitesine sahip olup, kadın ve erkek servisi şeklinde ayrı katlarda yapılandırılmıştır. Bu kliniğimiz içinde yer alan AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) ünitemiz yeniden düzenlenmiş olup, tamamen münhasır bir alanda hizmet vermesi sağlanmıştır. Aynı zamanda uyuşturucu/uyarıcı maddeler için kullanılan numune alma birimi de kalite prosedürlerine uygun hale getirilmiştir.

Bakanlığımızın Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında, 2011 yılında ''Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Emel-Mehmet TARMAN Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Kayseri Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları Hastanesinin'' müstakil başhekimlik statüleri kaldırılarak, mevcut personeliyle birlikte idari, mali ve tıbbi hizmet bakımından “KAYSERİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ” adıyla ve tek ''BAŞHEKİMLİK'' idaresi altında birleştirilmiştir.

2012-2017 YILLARI ARASINDA HASTANEMİZDEKİ DEĞİŞİM VE GELİŞMELER

29.04.2016 tarihinde imzalanan ''Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Birlikte Kullanılmasına Yönelik Protokol'' ile Hastanemiz ''SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ'' olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

 1- 8. bloktaki ''Merkez Ameliyathane'' ünitemiz 10 operasyon salonu, derleme odası, personel dinlenme ve giyinme odaları şeklinde yeniden kalite standartlarına uygun olarak cihazlar dahil tamamen yenilenmiştir.

 2- Eski acil binamızın olduğu 7. blok yeniden revize edilerek Nöroloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Çocuk Cerrahi polikliniklerinin burada hizmet vermesi sağlanmıştır.
3- 2014 yılında Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (I. TRSM), Cumhuriyet Meydanında hizmet vermeye başlamıştır.

 4- 8. blok 4. kata Genel Cerrahi Endoskopi-Kolonoskopi Ünitesi kurularak hastalarımıza hizmet vermeye başlamıştır.

 5- 2014 yılında LINAC cihazı ile münhasır yeni bir alanda hizmet vermeye başlayan Radyoterapi Merkezimizde; 2017 yılında ikinci cihazımız da kurularak radyoterapi alan hastalarımızın sayısı artırılmış herhangi bir arıza durumunda kesintisiz sağlık hizmeti sunumu sağlanmıştır.

 6- Psikiyatri poliklinikleri 2016 yılında Erkilet Ruh Sağlığı Hastalıkları Kliniği ek hizmet binasına taşınmıştır. Ayrıca aynı binada II. TRSM de hizmet vermeye başlamıştır.

 7- Akıl ve Ruh Sağlığı Kliniğimize 2 adet özel oda tefriş edilerek bu konudaki eksiklik giderilmiştir. Tecrit odası, hasta yatak odaları, tuvalet ve banyolar yeniden düzenlenerek, 6 yataklı odalar yerine 2-3 yataklı olacak şekilde odalar yeniden yapılandırılmıştır.

 8- 6 adet Full HD laparoskopi / artroskopi cihazı hizmet vermeye başlamıştır.

 9- Poliklinik odaları, bekleme alanları ile ilgili mefruşat düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir.

 10- Hastanemizde bulunan 1489 adet manuel hasta karyolası, 3 motorlu hasta karyolası ile modernize edilmiş, hasta odalarının yemek masası, etajer, dolap, refakatçi koltuğu veya sandalyesi ile tefrişatı tamamen yenilenmiştir. Aynı zamanda bütün tuvalet ve banyolar yeniden düzenlenmiştir.

 11- 5. blokta hasta kayıt birimi yeniden düzenlenmiştir.

 12- Biyomedikal Mühendislik ve Klinik Mühendislik Birimleri birleştirilerek hizmetlerin daha etkin-verimli sunulması, kalibrasyon, cihaz takip ve tamirinin tek alanda yapılması sağlanmıştır.

 13- Merkez Kampüs ve bağlı kliniklerimizdeki tüm güvenlik ve hemşire bankoları, doktor-hemşire odaları yeniden dizayn edilerek hasta ve çalışanlarımızın hizmetine sunulmuştur.

 14- 8. ve 9. blok hasta odaları, kapıları düzenlenerek, yenilenmiş ve kalite standartlarına uygun hale getirilmiştir.

 15- Kayseri ilimizde ilk ve tek olarak robotik yürüme rehabilitasyon cihazı Fizik Tedavi Ünitesinde hizmete açılmıştır. Aynı kliniğimize kardiyak rehabilitasyon cihazı da kurularak Kayseri ve çevresi için bu alandaki yetersizlik giderilmiştir.

 16- 34 yataklı Palyatif Bakım Servisi 8. blokta hizmete başlamıştır. Bu sayede son dönem kanser hastaları, yoğun bakım ihtiyacı olmayan ancak hastanede bakım gerektiren hastalarımızın mağduriyetleri de giderilmiştir.

 17- 9. Blokta 3 poliklinik, 3 endoskopi-kolonoskopi ve 1 ERCP (endoskopik retrograt kolanjiopankreatografi) salonunun yer aldığı ve öncekine göre %300 mekân artışı sağlanan modern tıbbi donanımlara sahip ''Gastroenteroloji Merkezi'' hizmete açılmıştır.

 18- 12. blokta Kayseri ve civarının ilk ve tek; soba zehirlenmeleri, diyabetik ayak, ani işitme-görme kayıpları gibi pek çok hastamıza (Ankara, İstanbul gibi illere gitmek zorunda kalmadan) tedavi imkânı sağlayan ''Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'' Kayseri Milletvekili Sayın Op. Dr. İsmail Tamer Bey’in katkı ve destekleri ile hizmete açılmıştır.

 19- EMT (Emel-Mehmet TARMAN) Çocuk Kliniği'nde 2. basamak yoğun bakım ünitesi  10 yataklı olarak hizmete açılmış olup; 3. basamak yoğun bakım ünitesi de hayır sahibi Emel-Mehmet TARMAN'ın destekleri ile 12 yatak kapasitesine çıkarılmıştır. EMT Kliniğimize yeni başlayan yandal uzmanları ile birlikte poliklinik sayısı 13'ten 24'e çıkartılmıştır. Son model dijital röntgen cihazı kurularak hizmet kalitesi artırılmıştır.

 20- EMT Çocuk Kliniği'nde Çocuk Hematoloji Onkoloji Merkezi kurularak yeni teşhisli ve takipli çocuk hastalarımızın (Talasemi, lösemi, lenfoma gibi) takip ve tedavisi çok daha iyi ortamlarda devam ettirilmektedir.

 21- Erkilet EMT Çocuk Kliniği'nde yer alan Çocuk Gastroenteroloji Ünitesi; son model pediatrik HD video-endoskopi sistemi ile ameliyathane içerisinde tefriş edilen alana, yıkama cihazları ile birlikte kurulmuştur. Teşhis amaçlı endoskopi-kolonoskopi işlemlerinin yanında, yabancı cisim çıkarılması gibi girişimler de başarı ile gerçekleştirilmektedir. Alerji polikliniği eczane olarak kullanılan alana taşınarak yeniden düzenlenmiştir.

 22- Pediatrik kardiyoloji uzmanlarımızın teşhis ve tedaviye daha iyi yön vermesi amaçlı pediatrik EKO (Eko kardiyografi) cihazı alınmıştır. 2. cihaz için de girişimlerimiz devam etmektedir.

 23- EMT Kliniğimizde ana binaya girişi farklı yerden olan ÇİM (Çocuk İzlem Merkezi) yeniden tefriş edilmiştir. Kayseri ve çevresinde ilk ve tek olan merkezimize çocuk istismarları dahil bir çok vaka gelmektedir. Çocuk psikiyatri uzmanı, psikolog, çocuk gelişim uzmanları, hemşirelerden oluşan birimimiz Cumhuriyet Savcılığı ile koordineli olarak hizmet vermektedir.

 24- Genel Cerrahi Kliniğimizde benign ve malign birçok hastalığın tedavisi açık ve kapalı yöntemlerle başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Aynı zamanda obezite polikliniği açılmış olup, laparoskopik obezite cerrahisi (zayıflama ameliyatı) ve tüm kanser ameliyatları yapılmaktadır.

 25- Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimizin 5. katına hayır sahibi BETONCU KARDEŞLER'in katkılarıyla yeni ve modern bir lohusa servisi yapılarak hizmete açılmıştır. 7 adet NST cihazı, 15 adet orta ve ileri düzey USG cihazı alınarak hastalarımızın hizmetine sunulmuş,  7 adet yeni poliklinik odası oluşturulmuştur.

 26- Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimize kırsal kesimden gelen, kalacak yeri olmayan, yakın takip gerektiren gebeler ve anneler için 19 yataklı ''Anne Misafirhanesi'' yeniden tefriş edilmiş olup, mağduriyet giderilerek, anne-bebek hayatı koruma altına alınmıştır. Aynı zamanda kliniğimiz ''Bebek Dostu Hastane'' ünvanı da almıştır.

 27- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi yeniden düzenlenerek, 4 adet küvöz, 10 adet pediatrik yoğun bakım monitörü, 5 adet mekanik ventilatör, 1 adet son sistem HFO özellikli ventilatör, ısıtmalı-soğutmalı hasta yatakları ilave edilerek hizmet kalitesi en üst seviyeye çıkarılmıştır.

 28- Biyokimya ve Mikrobiyoloji laboratuarlarının tümü; kalite standartlarına uygun olarak iç mekan ve havalandırma tadilatları yaptırılarak modernize edilmiştir.

 29- Mehmet AKKÖSE Kanser Teşhis Tedavi Merkezi (3. Blok) yanına iki odalı ek bina inşa edilerek (havalandırma dahil olmak üzere) Patoloji ve Nükleer Tıp üniteleri genişletilmiş olup; aynı zamanda hayırsever Mehmet AKKÖSE'nin destekleriyle modernize edilmiştir. Patoloji Kliniğine son model histokimyasal boyama cihazları, mikroskoplar ve eğitim mikroskobu (8’li) alınarak özellikli ve modern bir ünite haline getirilmiştir. Sağlık Bakanlığımızca tahsis edilen SPECT CT cihazı Nükleer Tıp Merkezinde hizmet vermeye başlamıştır.

 30- Yemekhane ve mutfak tadilatı tamamlanmış, kalite standartlarına uygun bir mutfak ve yemekhane oluşturulmuş, tüm hastanemiz için burada yemek pişirilerek dağıtılmaya başlanmıştır.

 31- Üçüncü MR cihazı hizmet vermeye başlamış ve MR randevu süresi 3 güne indirilmiştir.

 32- Bakanlığımız tarafından; Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü yolu ile satın alınan periferik anjiyo cihazı ve biplan koroner anjiyo cihazı kurularak aktif olarak hizmet vermeye başlamıştır.

 33- Akut ve kronik ağrılı hastaların tedavisinin yapıldığı, aynı zamanda invaziv girişimsel işlemlerin de yapıldığı Algoloji Kliniği; 6 yataklı bir ünite olarak hizmet vermeye başlamıştır.

 34- Göğüs Hastalıkları Kliniği içerisinde Kardiyoloji, Dahiliye, FTR poliklinikleri ve 7 odalı FTR ünitesi hizmete açılmıştır. Poliklinik kapasitesi 7 odadan, 15 odaya çıkartılmıştır. Tüberküloz laboratuarı kalite standartlarına uygun olarak modernize edilmiştir. Uyku merkezi lavabo, duş, kontrol ve hasta odaları yeniden düzenlenerek, teknolojik olarak en son üretilen uyku cihazları ve teçhizat ile donatılarak yeniden hizmet vermeye başlamıştır.

 35- Göğüs Hastalıkları Kliniğine 1 adet dijital röntgen, 7 adet yeni SFT (Solunum Fonksiyon Testi) cihazı, kan gazı cihazı, CPAP ve BİBAP cihazları alınarak hizmet kalitesi yükseltilmiştir. 6 yatak kapasiteli I. basamak Yoğun Bakım Ünitesi yeniden dizayn edilerek 6 adet 4 motorlu yoğun bakım karyolası, 6 adet yoğun bakım monitörü ile hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca bronkoskopi ünitesine cihaz yıkama ünitesi kurulmuş olup, 1 adet teşhis ve tedavi amaçlı üst seviye video bronkoskopi cihazı alınmıştır.

 36- Dr. Seçkin ÇETİNKAYA Konuşma, İşitme ve Denge Merkezi hizmete açılarak; yenidoğan işitme tarama testleri, tüm denge testleri yapılarak çocuk ve erişkin koklear implant (Biyonik kulak) ameliyatları kendi merkezimizde organize edilerek yapılmaya başlanmıştır.

 37- Göz poliklinikleri 2. bloktaki 350 m2 olan alandan, 4. bloktaki 650 m2 olan alana taşınmıştır. 13 poliklinik odasından 26 poliklinik odasına çıkartılarak hazırlanan yeni alanda çok daha kaliteli ve yaygın hizmet sunumu gerçekleştirilmektedir.

 38- 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden sonraki süreçte Bakanlığımıza bağlanan, Kayseri Melikgazi Hizmet Binası (Göz Kliniği) ve Seyyid Burhaneddin Binası (Kayseri Asker Hastanesi) hastanemize bağlı olarak faaliyet vermeye başlamıştır. Seyyid Burhaneddin Binası  50 yatak kapasiteli olup, askeri sağlık kurulu raporları ile ehliyet raporları burada verilmektedir. 9 adet Dahili hastalıklar ve 6 adet Cerrahi hastalıklar olmak üzere 15 poliklinik, laboratuar, röntgen ünitesi ve 2 FTR ünitesi ile hizmet vermektedir. Melikgazi Ek Hizmet Binamızda, Excimer LASER ile refraksiyon kusurları dahil tüm göz muayene ve tedavileri yapılmaya başlanmıştır. OCT, Görme alanı dahil tüm polikliniklerin hizmetlerinin yanında, 2 adet ameliyat salonu ile göz ameliyatları da yapılmaktadır.

 39- Yeni acil binasının (12. blok) 3. katına hayır sahibi BETONCU KARDEŞLER'in katkıları ile kalite standartlarına uygun, 20 yataklı modern Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği (KVC) ile 3 adet eğitim ve toplantı salonu yapılarak hizmete açılmıştır. 13. blokta KVC servisinden boşalan alanlar yeniden düzenlenerek erişkin hematoloji servisi olarak kullanıma açılmıştır. Çocuk hastalarda olduğu gibi, erişkin hastaların (lösemi/lösemi gibi hematolojik hastalıkları olan kişilere yönelik takip odaları dahil) yatırılarak güvenli ve etkili bir şekilde tedavi almaları sağlanmıştır.

 40- Ambulanslar ve hizmet araçlarının etkin ve verimli kullanılması için radyoterapi merkezinin (I. ve II. LINAC cihazlarının bulunduğu) yanına ek bina yapılarak şoför odası olarak hizmete açılmıştır.

 41- Üroloji poliklinikleri 8. bloktan 10. bloğa taşınarak poliklinik oda sayısı 5'ten 7'ye çıkarılmıştır. Aynı bloktaki Nefroloji poliklinik oda sayısı 2'den 3'e çıkarılmıştır.

 42- Merkez kampüsümüze diabet okulu açılarak hastalarımızın tedavi ve takip süreçlerine aktif bir şekilde katılımları sağlanmaktadır.

 43- Merkez kampüs ve bağlı kliniklerimize Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) ile muayene olamayan hastalarımız için; 36 adet hasta kayıt cihazı (kiosk) poliklinik girişlerine yerleştirilerek kayıt sırası bekleme süreleri oldukça kısaltılmıştır. Kalite ve verimlilik kriterlerine uygun olacak şekilde hastanemizin değişik yerlerine (ameliyathane-yoğun bakım bekleme alanları, poliklinik alanlarına vs) büyük ekran LED televizyonlar yerleştirilip, bekleyen hasta ve refakatçiler için hazırlanan eğitici kamu spotları, filmler, bilgilendirici ve tanıtıcı reklamlar yayınlanmaktadır.

 44- Bağlı kliniklerimiz dahil tüm poliklinik odalarına hasta mahremiyetini koruyucu düzenlemeler (dışarıdan açılmayan otomatik kapı sistemi, teleskopik perdeler, paravan sistemi gibi) yapılmıştır. Poliklinik alanlarının uygun görülen yerlerine iklimlendirmeli bebek emzirme ve bakım odaları tefriş edilmiştir.

 45- Melikgazi Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ Bey'in destekleri ile Mimarsinan İldem Semt Polikliniği 2017 Mart itibariyle hizmete açılmış olup, 15 adet poliklinik, röntgen ve laboratuar hizmetleri ile günlük 750 hastaya hizmet vermektedir.

 46- Hastanemizin Merkez Kampüs ve Bağlı Kliniklerindeki tüm depolar Seyyid Burhaneddin Binasına taşınarak tek birimde toplanmış ve Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yön Eylem Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emel KIZILKAYA AYDOĞAN’ın destekleri ile modernize edilmiş ve Türkiye'deki en iyi talep-takip sistemlerinden birisi kurulmuştur.

 47- Radyoloji Kliniğinde %50 yer artışı sağlanarak son model teknolojik Renkli Doppler USG, USG, 2 adet Kemik Mineral Dansitometre cihazları ile hizmet vermeye devam etmektedir. Merkez kampüste kullanmak amaçlı 7 adet dijital röntgen, 4 adet C kollu skopi, 1 adet digital skopi (ERCP ünitesinde kullanılmak üzere) ve 2 adet 16 slice bilgisayarlı tomografi cihazı alınmıştır. 8. blokta yer alan skopi cihazı aktif hale getirilerek baryumlu grafiler gibi konvansiyonel tetkikler yeniden yapılmaya başlanmış, fiziki alanlar tamamen yeniden restore edilmiştir.

 48- Kalp Damar Cerrahi, Nöroloji, Anesteziyoloji ve Kardiyoloji Yoğun Bakım Üniteleri tıbbi cihaz ve mefruşat ile yeniden düzenlemiş ve hizmet vermeye devam etmektedir. Acil ameliyathane ünitesinin içine mevcut 3 yataklı üniteye ilave olarak 3 yataklı KVC yoğun bakım ünitesi kurulmuştur.

 49- Göğüs Hastalıkları Kliniğimize teknolojiye uygun olarak teşhis ve tedavi amaçlı EBUS (Endobronşial USG ) cihazı kurulmuştur. Uzman doktor ve personelin eğitimleri tamamlanmış olup 2017 Nisan ayında hizmet vermeye başlamıştır. Aynı cihaza ek olarak EUS (Endoskopik USG) ünitesi de eklenmiş ve Gastroenteroloji hekimlerimizin erken evre kanserlerin teşhisinde kullanım alanları sağlanmıştır.

 50- Her iki TRSM birimlerimize Refika KÜÇÜKÇALIK İlköğretim Okulu, Becen Mahallesi Güzelleştirme Derneği, hastalarımız ve personelimizin ortak katkıları ile kütüphane açılmıştır.

 51- AR-GE birimimiz tarafından ''Yalın Hastane Projesi'' gerçekleştirilmiş olup; ORAN kalkınma ajansı tarafından maddi destek sağlanmıştır. Bu proje ile kalite ve verimlilik standartları hastanemize göre uyarlanarak; daha etkili, israfı engelleyen, hasta ve çalışan güvenliğini en üst düzeye çıkaran sağlık hizmeti sunmayı planlamaktayız.

 52- Geriatri Kliniğimize GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ünitesi kurulmuştur. Sülük, hacamat, ozon tedavilerine başlanılan ünitemizde aynı zamanda Bakanlığımızca onaylı sertifikasyon eğitimleri de verilmektedir.

 53- 10. blokta yer alan Sağlık Kurulu poliklinikleri ve toplantı odası yeniden tefriş edilerek modernize edildi. Sağlık Kurulundaki poliklinikler aynı zamanda mesai dışı poliklinikler olarak hizmet vermeye başlamıştır.

 54- Sağlık Bakanlığımızın Olurları ile Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık Hizmetleri Birimi 12.06.2017 tarihi itibariyle hastanemize taşınmış ve Seyyid Burhaneddin Binasında hizmet vermeye başlamıştır.

 55- Hastanemizdeki toplam poliklinik sayısı 180 taneden 300'e çıkarılmıştır. Tüm yataklı servislerde özel oda planlanmış olup, hayır sahibi ve kamu imkânları ile 34 özel oda hizmete açılmıştır.
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi U3 grubu hastane statüsünde; 10 ayrı yerleşkede 25 ayrı blokta, 1489 yatak ile 157.134 m2 kapalı alanda sağlık hizmeti vermektedir.

Hastanemiz 634 hekim (7 Profesör ve 36 Doçent, 469 uzman, 28 pratisyen ve 132 asistan hekim), 3181 sağlık çalışanı ile Kayseri ve çevresindeki 2.500.000-3.000.000 nüfusa hizmet vermekte ve her geçen gün hizmet kalitesini yükseltmektedir. 2016 yılında 3.760.486 kişi polikliniklerimize başvurmuş olup; 94.963 hasta yatırılarak (6.690'u yoğun bakımlarda), 73.024 hastamız da ameliyat edilerek şifa bulmaları için gayret sarf edilmiştir.

 

 
 

''Sağlığınız Bizim İçin Önemlidir.''
“Gayret ve hizmet bizden, şifa Cenab-ı Hak’tandır.”

 

Doç. Dr. İbrahim ÖZCAN

 BAŞHEKİM 

 
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
kayserieah

kayserieah


Yeni Sayfa 2
       
     

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
Tanıtımı

tabs_shortcode2

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği; bakteri, virüs, parazit veya mantar gibi mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan uzmanlık alanıdır. Devamı

 
kayseri eah
tabs_shortcode2

ACİL TIP

Temel Görevi, beklenmeyen bir sağlık probleminde veya yaralanma durumunda hastayı değerlendirmek, tanımak, tedavi vermek ve daha ileri sakatlık veya ölümden korumak olan bir uzmanlık dalıdır. Devamı

DİĞER EĞİTİM KLİNİKLERİ

 
       

 

kayserieah

 

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   
  Telefon : 0 352 336 88 84
   
  ANA SAYFA KURUMSAL TIBBİ KADRO HASTALAR İÇİN BAĞLI KLİNİKLER  
    Tarihçe   Sosyal Hizmetler Çocuk Hastalıkları Kln.  
    Yönetim   Anlaşmalı Kurumlar Geriatri Merkezi  
        Refakatçi ve Ziyaretçiler Kadın Has.ve Doğum Kln.  
          Göğüs Hastalıkları Kln.  
          Ruh Sağlığı Merkezi  
  Copyright © 2017 | Tüm Hakları Saklıdır.  
  T.C. Kayseri Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi  - kayserieah.saglik.gov.tr  
  Sağlığınız Bizim İçin Önemlidir.