Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
 

  Ulaşım 

  Hastane Krokisi

İletişim
 

 

İlimizde sağlık hizmetlerinin temelleri 1205 yılında Selçuklular döneminde atılmıştır. Hastane ve tıp okulunun Selçuklu hükümdarı II. Kılıçarslan’ın kızı Gevher Nesibe Hatun’un vasiyeti üzerine, 1205 yılında kardeşi Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında, Kayseri’de inşa edildiği; çok sayıda hekim yetiştirdiği ve çeşitli hastalıkları tedavi ettiği anlaşılmaktadır. O dönemdeki hastane halen Mimarsinan Parkı içerisinde yer almakta olup, ''Tıp Tarihi Müzesi'' olarak varlığını devam ettirmektedir.

Günümüzde Eğitim ve Araştırma Hastanesinin temelini oluşturan ilk hastane “Memleket Hastanesi” adı altında halen Arkeoloji Müzesinin bulunduğu yerde 1939 yılında kurulmuş; 25 yatak kapasitesi, ameliyathanesi ve doğum salonu bulunan bir hastanedir.

• 1968 yılında Cerrahi Servisler Binası (8. blok), 1988’de Nükleer Tıp Merkezi (3. blok), 1998’de Elmas-Cemal Hattat Hastanesi (9. blok) hizmete girmiştir.
• 1998'de Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nin kapatılmasıyla boşalan 2 binamızın biri (4. blok) poliklinik hizmetleri için, ikinci bina (6. blok) ise halen FTR (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon) ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği olarak hizmet vermektedir.
• Geriatri Merkezi 2005 yılında açılmış olup; poliklinik hizmetlerinin yanında yataklı servislerimiz ile de hizmet vermeye devam etmektedir. 2016 yılında Geriatri uzmanının da göreve başlaması ile birlikte hizmet standartlarımız daha da yükselmiştir. Aynı zamanda hastanemizin arşivi Geriatri Merkezimize taşıtılarak, arşiv için giderek artan ihtiyaç karşılanmış oldu. Bu merkezimizde İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün de kullanımına açılan 2 adet tam donanımlı konferans salonlu tefriş edildi.
• 2006 yılı itibari ile Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi hizmete açılmış ve hasta kabulüne başlanmıştır. 100 yatak kapasitesine sahip olup, kadın ve erkek servisi şeklinde ayrı katlarda yapılandırılmıştır. Bu kliniğimiz içinde yer alan AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) ünitemiz yeniden düzenlenmiş olup, tamamen kendine ait olan bir alanda hizmet vermesi sağlanmıştır. Aynı zamanda uyuşturucu-uyarıcı maddeler için kullanılan numune birimi de kalite prosedürlerine uygun hale getirilmiştir.
• Akıl ve Ruh Sağlığı Kliniğimize 2 adet özel oda tefriş edilerek bu konudaki eksiklik giderilmiş oldu. Tecrit odası, hasta yatak odaları yeniden düzenlenerek, 6 yataktan 2-3 yataklı olacak şekilde yapılandırılmıştır.
• 2010 yılında yeni acil binası (12. blok) tamamlanarak hasta kabulüne başlamıştır. Bu bloğun teras katında aktif olarak kullanılan ''Heliport Pisti'' de yer almaktadır.
• Hastanemiz Sağlık Bakanlığımız tarafından 12.12.2005 tarihinde ''KAYSERİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ''ne dönüştürülmüştür. Bakanlığımızın Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında, 2011 yılında ''Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Emel-Mehmet TARMAN Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Kayseri Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları Hastanesinin'' müstakil başhekimlik statülerinin kaldırılarak, mevcut personeliyle birlikte idari, mali ve tıbbi hizmet bakımından “KAYSERİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ” adıyla ve tek ''BAŞHEKİMLİK'' idaresi altında birleştirilmiştir.
• Kasım 2012 yılında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı olarak Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği kurulmuş olup, 1. blokta hizmet vermektedir.
• 2013 yılında 8-13. bloklar arası ve 7-8 bloklar arası bağlantı köprüleri tamamlanmıştır.
• 2014 yılında LINAC cihazı ile kendisine ait yeni bir alanda hizmet vermeye başlayan Radyoterapi Merkezimizde; 2017 yılında ikinci cihazımız da kurularak radyoterapi alan hastalarımızın sayısı artırılmıştır.
• 29.04.2016 tarihinde imzalanan ''Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Birlikte Kullanılmasına Yönelik Protokol'' ile Hastanemiz ''Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'' olarak hizmet vermeye devam etmektedir.
• 2014 yılında Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM), Cumhuriyet Meydanında hizmet vermeye başlamıştır.
• Psikiyatri poliklinikleri 2016 yılında Erkilet Ruh Sağlığı Hastalıkları Kliniği ek hizmet binasına taşınmıştır. Ayrıca aynı binada ikinci TRSM de hizmet vermeye başlamıştır.
• Eski acil binamızın olduğu 7. blok yeniden revize edilerek Nöroloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Çocuk Cerrahi polikliniklerinin burada hizmet vermesi sağlanmıştır.
• 8. bloktaki ''Merkez Ameliyathane'' ünitemiz 10 operasyon salonu, derleme odası, personel dinlenme ve giyinme odaları şeklinde yeniden kalite standartlarına göre inşa edilmiştir.
• 8. blok 4. kata Genel Cerrahi Endoskopi-Kolonoskopi Ünitesi kurularak hastalarımıza hizmet vermeye başlamıştır.
• 6 adet Full HD laparoskopi / artroskopi cihazı hizmet vermeye başlamıştır.
• Poliklinik odaları, bekleme alanları ile ilgili mefruşat düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir.
• Tüm hastane yatakları 3 motorlu hasta karyolası ile modernize edilmiş olup; hasta odalarının yemek masası, etajer, dolap, refakatçi koltuğu veya sandalyesi ile tefrişatı tamamen yenilenmiştir. Aynı zamanda bütün tuvalet ve banyolar yeniden düzenlenmiştir.
• 5. blokta hasta kayıt birimi yeniden düzenlenerek Biyomedikal Mühendislik ve Teknik Birim birleştirilerek hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulması sağlanmıştır.
• Merkez Kampüs ve bağlı kliniklerimizdeki tüm güvenlik ve hemşire bankoları, doktor-hemşire odaları yeniden dizayn edilerek hasta ve çalışanlarımızın hizmetine sunulmuştur.
• 8. ve 9. blok hasta odaları, kapıları düzenlenerek, yenilenmiş ve kalite standartlarına uygun hale getirilmiştir.
• Robotik yürüme rehabilitasyon cihazı Fizik Tedavi Ünitesinde Kayseri ilimizde ilk ve tek olarak hizmete açılmıştır. Aynı kliniğimize kardiyak rehabilitasyon cihazı da kurularak Kayseri ve çevresi için bu alandaki yetersizlik giderilmiştir.
• 34 yataklı Palyatif bakım servisi 9. blokta hizmete başlamıştır. Bu sayede son dönem kanser hastaları, yoğun bakım ihtiyacı olmayan ancak hastanede bakım gerektiren hastalarımızın mağduriyetleri de giderilmiştir.
• 9. blokta 3 poliklinik, 3 endoskopi-kolonoskopi ve 1 ERCP (endoskopik retrograt kolanjiopankreatografi) salonunun yer aldığı ve bir önceki yere göre %300 mekan artışı sağlanan modern-tıbbi donanımlarla bir ''Gastroenteroloji Merkezi'' hizmete açılmıştır.
• 12. blokta Kayseri ve civarının ilk ve tek; soba zehirlenmeleri, diyabetik ayak, ani işitme-görme kayıpları gibi pek çok hastamıza Ankara, İstanbul gibi illere gitmek zorunda kalmadan tedavi imkanı sağlayan ''Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'' hizmete açılmıştır.
• EMT (Emel-Mehmet TARMAN) Çocuk kliniğinde 2. basamak yoğun bakım ünitesi 10 yataklı olarak hizmete açılmış olup; 3. basamak yoğun bakım ünitesi de hayır sahibi Emel-Mehmet TARMAN'ın destekleri ile 12 yatak kapasitesine çıkarılmıştır. EMT Kliniğimize yeni başlayan yan dal uzmanları ile birlikte poliklinik sayısı 13'ten 22' ye çıkartılmıştır. Son model dijital röntgen cihazı kurularak hizmet kalitesi artırılmıştır.
• Çocuk Hematoloji-Onkoloji Merkezi kurularak yeni teşhisli ve takipli çocuk hastalarımızın (talasemi, lösemi, lenfoma gibi) takip ve tedavisi kaliteli bir şekilde devam etmektedir.
• Çocuk Gastroenteroloji Kliniği için son model pediatrik HD video-endoskopi sistemi ameliyathane içerisinde tefriş edilen alana yıkama cihazı ile birlikte kurulmuştur. Teşhis amaçlı endoskopi-kolonoskopi işlemlerinin yanında, yabancı cisim çıkarılması gibi girişimler de başarı ile gerçekleştirilmektedir. Allerji polikliniği eczane olarak kullanılan alana taşınarak yeniden düzenlenmiştir. Pediatrik kardiyoloji uzmanlarımızın teşhis ve tedaviye daha iyi yön vermesi amaçlı pediatrik EKO (eko kardiyografi) cihazı alınmıştır. 2. cihaz için de girişimlerimiz devam etmektedir.
• EMT Kliniğimize ana binaya girişi farklı yerden olan ÇİM (Çocuk İzlem Merkezi) kurulmuştur. Kayseri ve çevresinde ilk ve tek olan merkezimize çocuk istismarları dahil bir çok vaka gelmektedir. Çocuk psikiyatri uzmanı, psikolog, çocuk gelişim uzmanları, hemşirelerden oluşan birimimiz Cumhuriyet Savcılığı ile koordineli olarak müstakilen hizmet vermektedir.
• Genel Cerrahi Kliniğimizde benign ve malign birçok hastalığın tedavisi açık ve kapalı yöntemlerle başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Aynı zamanda obezite polikliniği açılmış olup, laparoskopik obezite cerrahisi de yapılmaktadır.
• Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimizin 5. katına hayır sahibi BETONCU KARDEŞLER'in katkılarıyla yeni ve modern bir lohusa servisi yapılarak hizmete açılmıştır. 7 NST cihazı, 15 orta ve ileri düzey USG cihazı alınarak hastalarımızın hizmetine sunulmuştur. 7 adet yeni poliklinik odası oluşturulmuştur.
• Kırsal kesimden gelen, kalacak yeri olmayan, yakın takip gerektiren gebeler ve anneler için 19 yataklı ''Anne Misafirhanesi'' yeniden tefriş edilmiş olup mağduriyet giderilerek, anne-bebek hayatı koruma altına alınmıştır. Aynı zamanda kliniğimiz ''Bebek Dostu Hastane'' ünvanı da almıştır.
• Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi yeniden düzenlenerek, 4 adet küvöz, 10 adet pediatrik yoğun bakım monitörü, 5 adet mekanik ventilatör, 1 adet son sistem HFO özellikli ventilatör, ısıtmalı-soğutmalı hasta yatakları ilave edilerek hizmet kalitesi yükseltilmiştir.
• Biyokimya ve Mikrobiyoloji laboratuarlarının tümü; kalite standartlarına uygun bakım, havalandırma tadilatları yaptırılarak modernize edilmiştir.
• 3. bloğun hemen bitişiğine iki odalı ek bina inşa edilerek (havalandırma dahil olmak üzere) Patoloji ve Nükleer Tıp üniteleri genişletilmiş olup; aynı zamanda hayır sahibi Mehmet AKKÖSE'nin destekleriyle modernize edilmiştir. Patoloji Kliniğine son model histokimyasal boyama cihazları ve mikroskoplar alınarak özellikli ve modern bir ünite haline getirilmiştir. SPECT CT cihazı Nükleer Tıp Merkezinde hizmet vermeye başlamıştır.
• Yemekhane ve mutfak tadilatı tamamlanmış, kalite standartlarına uygun bir mutfak ve yemekhane oluşturulmuş ve tüm hastanemiz için burada yemek pişirilerek dağıtılmaya başlanmıştır.
• 3. MR cihazı hizmet vermeye başlamış ve MR randevu süresi 3 güne indirilmiştir.
• Bakanlığımızdan tarafından; Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü yolu ile satın alınan periferik anjiyo cihazı ve biplan Koroner anjiyo cihazı kurularak aktif olarak hizmet vermeye başlamıştır.
• Algoloji Kliniği, invaziv girişimsel işlemlerin de yapıldığı 6 yataklı bir ünite olarak hizmet vermeye başlamıştır.
• Göğüs Hastalıkları Kliniği içerisinde Kardiyoloji, Dahiliye, FTR poliklinikleri ve 7 ünitelik FTR ünitesi hizmete açılmıştır. Poliklinik kapasitesi 7 odadan, 15 odaya çıkartılmıştır. Tüberküloz laboratuvarı kalite standartlarına uygun olarak modernize edilmiştir. Uyku merkezi lavabo, duş, kontrol ve hasta odaları yeniden düzenlenerek, son model modern uyku cihazları ve teçhizat ile donatılarak yeniden hizmet vermeye başlamıştır.
• Göğüs Hastalıkları Kliniğine 1 adet dijital röntgen, 7 yeni SFT (Solunum Fonksiyon Testi) cihazı, kan gazı cihazı, CPAP ve BİBAP cihazları alınarak hizmet kalitesi yükseltilmiştir. 6 yatak kapasiteli 1. basamak yoğun bakım ünitesi yeniden dizayn edilerek 6 adet 4 motorlu yoğun bakım karyolası, 6 adet yoğun bakım monitörü ile hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca bronkoskopi ünitesine cihaz yıkama ünitesi kurulmuş olup, 1 adet teşhis ve tedavi amaçlı üst seviye video bronkoskopi cihazı alınmıştır.
• Dr. Seçkin ÇETİNKAYA Konuşma, İşitme ve Denge Merkezi hizmete açılarak, yenidoğan işitme tarama ABR'leri, tüm denge testleri yapılarak çocuk ve erişkin kohlear implant (Biyonik kulak) ameliyatları kendi merkezimizde organize edilerek yapılmaya başlanmıştır.
• Göz poliklinikleri 2. bloktaki 350 m2 olan alandan, 4. bloktaki 650 m2 olan alana taşınmıştır. 13 poliklinik odasından 26 poliklinik odasına çıkartılarak hazırlanan tamamen yeni malzemeler ile yeni yerlerine taşınmıştır.
• 15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişiminden sonraki süreçte Bakanlığımıza bağlanan, Kayseri Melikgazi Hizmet Binası (Göz Kliniği) ve Seyyid Burhaneddin Binası (Asker Hastanesi) hastanemize bağlı olarak faaliyet vermeye başlamıştır. Melikgazi Hizmet Binamızda Excimer LASER ile refraksiyon kusurları da tedavi edilmektedir.
• Yeni acil binasının (12. blok) 3. katına hayır sahibi BETONCU KARDEŞLERİ'in katkıları ile kalite standartlarına uygun, 20 yataklı modern Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği (KVC) ile 3 adet eğitim ve toplantı salonu yapılarak hizmet vermeye başlamıştır. 13. blokta KVC servisinden boşalan alanlar yeniden düzenlenerek (havalandırması dahil) erişkin hematoloji servisi olarak kullanıma açılmıştır. Çocuk hastalarda olduğu gibi, erişkin hematolojik hastaların da yatırılarak güvenli ve etkili bir şekilde tedavi almaları sağlanmıştır.

• Ambulanslar ve hizmet araçlarının etkin ve verimli kullanılması için radyoterapi merkezinin (1. ve 2. LINAC cihazlarının bulunduğu) yanına ek bina yapılarak şoför odası hizmete açılmıştır.

• Üroloji poliklinikleri 8. bloktan 10. bloğa taşınarak poliklinik oda sayısı 5'ten 7'ye çıkarılmıştır.
• 10. bloktaki Nefroloji poliklinik oda sayısı 2'den 3'e çıkarılmıştır.
• Merkez kampüsümüze diabet okulu açılarak hastalarımızın tedavi ve takip süreçlerine aktif bir şekilde katılımları sağlanmaktadır.

• Merkez ve bağlı kliniklerimize Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) ile muayene olamayan hastalarımız için; 36 adet hasta kayıt cihazı (kiosk) poliklinik girişlerine yerleştirilerek kayıt sırası bekleme süreleri oldukça kısaltılmıştır. Kalite ve verimlilik kriterlerine uygun olacak şekilde hastanemizin değişik yerlerine (ameliyathane-yoğun bakım bekleme alanları, poliklinik alanlarına vs) büyük ekran LED televizyonlar yerleştirilip, bekleyen hasta ve refakatçiler için hazırlanan eğitici kamu spotları, filmler, bilgilendirici ve tanıtıcı reklamlar yayınlanmaktadır.

• Bağlı kliniklerimiz dahil tüm poliklinik odalarına hasta mahremiyetini koruyucu düzenlemeler (dışarıdan açılmayan otomatik kapı sistemi, teleskopik perdeler, paravan sistemi gibi) yapılmıştır. Poliklinik alanlarının uygun görülen yerlerine iklimlendirmeli bebek emzirme ve bakım odaları tefriş edilmiştir.
• Melikgazi Belediyesi'nin destekleri ile Mimarsinan İldem Semt Polikliniği 2017 Mart itibariyle hizmete açılmış olup, 15 poliklinik, röntgen ve laboratuar hizmetleri verilmektedir.
• Hastanemizin Merkez Kampüs ve Bağlı Kliniklerindeki tüm depolar Seyyid Burhaneddin Binasına taşınarak tek birimde toplanmıştır.
• Radyoloji Kliniğinde %50 yer artışı sağlanarak son model teknolojik Renkli Doppler USG, USG, iki adet Kemik Mineral Dansitometre cihazları ile hizmet vermeye devam etmektedir. Merkez kampüste kullanmak amaçlı 7 adet dijital röntgen, 4 adet C kollu skopi, 1 adet digital skopi (ERCP ünitesinde kullanılmak üzere) ve 2 adet 16 slice bilgisayarlı tomografi alınmıştır. 8. blokta yer alan skopi cihazı aktif hale getirilerek baryumlu grafiler gibi konvansiyonel tetkikler yeniden yapılmaya başlanmıştır.
• Kalp Damar Cerrahi, Nöroloji, Anesteziyoloji ve Kardiyoloji Yoğun Bakım Üniteleri tıbbi cihaz ve mefruşat ile yeniden düzenlemiş ve hizmet vermeye devam etmektedir. Acil ameliyathane ünitesinin içine mevcut 3 yataklı üniteye ilave olarak 3 yataklı KVC yoğun bakım ünitesi kurulmuştur.
• Göğüs Hastalıkları Kliniğimize teknolojiye uygun olarak teşhis ve tedavi amaçlı EBUS (Endobronşial USG ) cihazı kuruldu. Uzman doktor ve personelin eğitimleri tamamlanmış olup 2017 Nisan ayında hizmet vermeye başlamıştır.
• Her iki TRSM birimlerimize Refika KÜÇÜKÇALIK İlköğretim Okulu, Becen Mahallesi Güzelleştirme Derneği, hastalarımız ve personelimizin ortak katkıları ile kütüphane açılmıştır.
• AR-GE birimimiz tarafından ''Yalın Hastane Projesi'' gerçekleştirilmiş olup; ORAN kalkınma ajansı maddi destek sağlanmıştır. Bu proje ile kalite ve verimlilik standartları hastanemize göre uyarlanarak; daha etkili, israftan engelleyen, hasta ve çalışan güvenliğini en üst düzeye çıkaran sağlık hizmeti sunmayı planlamaktayız.
• Geriatri Kliniğimize GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ünitesi kuruldu. Sülük, Hacamat, Ozon tedavileri başlandı. Aynı zamanda Bakanlığımızca onaylı sertifikasyon eğitimleri de verilmektedir.
• 10. blokta yer alan Sağlık Kurulu poliklinikleri ve toplantı odası yeniden tefriş edilerek modernize edildi. Sağlık Kurulundaki poliklinikler aynı zamanda mesai dışı poliklinikler olarak hizmet vermeye başlamıştır.
• Hastanemizdeki toplam poliklinik sayısı 180 taneden 270'e çıkarılmıştır. Tüm yataklı servislerde özel oda planlanmış olup, hayır sahibi ve kamu imkanları ile 34 özel oda hizmete açılmıştır.
• Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi U3 grubu hastane statüsünde; 10 ayrı yerleşkede 25 ayrı blokta, 1489 yatak ile 157.134 m2 kapalı alanda sağlık hizmeti vermektedir.


Hastanemiz 634 hekim (7 Profesör ve 25 Doçent, 474 uzman, 28 pratisyen ve 132 asistan hekim), 3181 sağlık çalışanı ile Kayseri ve çevresindeki 2.500.000-3.000.000 nüfusa hizmet vermektedir. 2016 yılında 3.760.486 kişi polikliniklerimize başvurmuş olup; 94.963 hasta yatırılarak (6.690'u yoğun bakımlarda), 73.024 hastamız da ameliyat edilerek şifa bulmaları için çalışılmıştır.


''Sağlığınız Bizim İçin Önemlidir.''
 

Doç. Dr. İbrahim ÖZCAN
Hastane Yöneticisi / Başhekim

 
 
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 

kayseri eğitim ve araştırma hastanesi

      DUYURU ve ETKİNLİKLER
kayseri şehir hastanesi

Yeni Sayfa 2
   
tabs_shortcode2

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği; bakteri, virüs, parazit veya mantar gibi mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan uzmanlık alanıdır. Devamı

 

   
tabs_shortcode2

ACİL TIP

Temel Görevi, beklenmeyen bir sağlık probleminde veya yaralanma durumunda hastayı değerlendirmek, tanımak, tedavi vermek ve daha ileri sakatlık veya ölümden korumak olan bir uzmanlık dalıdır. Devamı

 

 

DİĞER EĞİTİM KLİNİKLERİ

kayserieah

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
       
 

* Hasta İstek Öneri ve Şikayet
* Staj görecek Üniversite Öğrencilerine İlişkin Form
* Öğrenci Rotasyonu
* Ortopedi Reçete

 
   
   
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   
  Telefon : 0 352 336 88 84
   
  ANA SAYFA KURUMSAL TIBBİ KADRO HASTALAR İÇİN BAĞLI KLİNİKLER  
    Tarihçe   Sosyal Hizmetler Çocuk Hastalıkları Kln.  
    Yönetim   Anlaşmalı Kurumlar Geriatri Merkezi  
        Refakatçi ve Ziyaretçiler Kadın Has.ve Doğum Kln.  
          Göğüs Hastalıkları Kln.  
          Ruh Sağlığı Merkezi  
  Copyright © 2017 | Tüm Hakları Saklıdır.  
  T.C. Kayseri Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi  - kayserieah.saglik.gov.tr  
  Sağlığınız Bizim İçin Önemlidir.